Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget