Ot.prp. nr. 42 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget