Ot.prp. nr. 42 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget