Ot.prp. nr. 43 (1997-98)

Om lov om endringer i lov av 20 mai 1988 nr 32 om militær disiplinærmyndighet

Om lov om endringer i lov av 20 mai 1988 nr 32 om militær disiplinærmyndighet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget