Ot.prp. nr. 45 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for skade ved oljesøl fra skip)

Om lov om endringer i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for skade ved oljesøl fra skip)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget