Ot.prp. nr. 49 (2006-2007)

Om lov om Folketrygdfondet

Om lov om Folketrygdfondet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget