Ot.prp. nr. 51 (1997-98)

Om lov om fritids- og småbåter

Om lov om fritids- og småbåter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget