Ot.prp. nr. 51 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)

Om lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget