Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 53 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen her foreslås det en justering i den terminologien for tjenesteenheter i politi- og lensmannsetaten med ulik oppgaveportefølje som ble vedtatt ved lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i retterganglovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet). Etter lovvedtaket skal en tjenesteenhet som ivaretar både polititjeneste og de sivile rettspleieoppgavene på grunnplanet, betegnes som et «lensmannskontor». Det foreslås at det åpnes for at betegnelsen «politistasjon» kan benyttes for slike tjenesteenheter, jf. punkt 2 nedenfor.

Det foreslås dessuten enkelte andre mindre justeringer i lov 25. juni 2004 nr. 53, jf. punkt 3 nedenfor.

Til toppen
Til dokumentets forside