Ot.prp. nr. 53 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om ­omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av ­alkoholholdig drikk)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om ­omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av ­alkoholholdig drikk)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget