Ot.prp. nr. 54 (1999-2000)

Om lov om vaktvirksomhet

Om lov om vaktvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget