Ot.prp. nr. 55 (2007-2008)

Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget