Ot.prp. nr. 56 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet

Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget