Ot.prp. nr. 56 (1999-2000)

Om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

Om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget