Ot.prp. nr. 57 (2003-2004)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

(samleproposisjon våren 2004)

Følg proposisjonen på Stortinget