Ot.prp. nr. 57 (2003-2004)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 57

(2003-2004)

Om lov om endringer i folketrygdloven

(samleproposisjon våren 2004)

Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget