Ot.prp. nr. 58 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget