NOU 1999: 17

Realkompetanse i høgre utdanning

Realkompetanse i høgre utdanning — Dokumentasjon av realkompetanse og etablering av kortere og tilpassede studieløp i høgre utdanning

Les dokumentet