Ot.prp. nr. 6 (1999-2000)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1999)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1999)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget