Ot.prp. nr. 61 (1996-97)

Om lov om pass (passloven)

Om lov om pass (passloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget