Ot.prp. nr. 69 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget