Ot.prp. nr. 70 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget