Ot.prp. nr. 76 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget