Ot.prp. nr. 76 (2006-2007)

Om lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring)

Om lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget