Ot.prp. nr. 78 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene)

Om lov om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget