Ot.prp. nr. 8 (1998-99)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget