Ot.prp. nr. 82 (2003-2004)

Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget