Ot.prp. nr. 86 (2004-2005)

Om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget