Ot.prp. nr. 87 (2003-2004)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det foreslås en endring i passloven § 3 fjerde ledd, slik at gebyret for pass (voksenpass) endres fra ett rettsgebyr til 1,17 rettsgebyr, avrundet til nærmeste 10-krone.

Til dokumentets forside