Ot.prp. nr. 91 (2008-2009)

Om lov om endringer i apotekloven

Om lov om endringer i apotekloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget