Ot.prp. nr. 93 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget