Ot.prp. nr. 6 (2005-2006)

Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget