Ot.prp. nr. 99 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget