Politiregisterforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2012