Presentasjoner på styreseminar for universitets- og høyskolesektoren

Kunnskapsdepartementet avholdt 31. oktober 2011 styreseminar for universiteter og høyskoler.


Her følger lenker til noen av presentasjonene på seminaret.

Styrenes ansvar- utfordringer og utviklingstrekk v/ Toril Johansson 

Godt styrearbeid - utfordringer og erfaringer v/ Finn Bergesen jr.

Samfunnskontrakt i Nord-Norge v/Sven Erik Forfang