Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 1–2, 1500–1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510–4592 og 5445–5446

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: P-0968 B/S Bevilgninger til Samiske formål i statsbudsjettet 2012.

Følg proposisjonen på Stortinget