Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3703–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget