Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget