Prop. 103 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland

Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget