St.prp. nr. 30 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Rettferdsvederlag av statskassa

Rettferdsvederlag av statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget