St.prp. nr. 30 (2001-2002)

Rettferdsvederlag av statskassa

Rettferdsvederlag av statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget