Proposisjoner til Stortinget

Prop. 110 S (2012–2013)

Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget