Prop. 118 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget