Prop. 141 L (2010–2011)

Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget