Prop. 158 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder

Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget