Prop. 19 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og handelsdepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2013 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.