Prop. 19 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget