Prop. 20 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)

Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget