Høring – forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven – innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.07.2009