Proposisjoner til Stortinget

Prop. 20 L (2012–2013)

Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen)

Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget