Prop. 22 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Miljøverndepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2010.

Til dokumentets forside