Prop. 22 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget