Prop. 23 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget